گالیکش
منطقه حفاظت شده لوه

منطقه حفاظت شده لوه...

منطقه حفاظت شده لوه در استان گلستان واقع است. این منطقه جنگلی دارای …

پارک ملی گلستان

پارک ملی گلستان...

بهترین نقطه برای لمس پاییز و فصل خزان و برگ‌ریزان، جنگل است و …

آبشار پیر غار

آبشار پیرغار گالیکش...

“آبشار فارسیان ” واقع در بخش مرکزی شهرستان گالیکش یکی از …

ابشار اق سو

آبشار آق سو...

آبشار آق سو در مرز استان های گلستان و خراسان شمالی واقع شده …

ابشار لوه

آبشار لوه...

مسیر جنگل لوه مسیری بسیار زیبا و در راه گلستان به خراسان است…