شهرستان طارم
روستای شیت

روستای شیت زنجان...

روستای شیت از توابع بخش چورزق شهرستان طارم در استان زنجان است …

اتشکده تشویر

آتشکده تشویر طارم...

شهرستان طارم یکی از شهرستان ‎های زیبا و تاریخی استان زنجان است که دارای …

اتشکده پیرچم

آتشکده پیرچم طارم...

بنای معروف به آتشکده در حدود صد متری روستای پیرچم، روی تپه ای بزرگ؛ مشرف بر رود خانه قزل اوزن قرار