معبد داش کسن سلطانیه
مجموعه تاریخی شیخ براق یا چلبی اوغلی

مجموعه تاریخی شیخ بر...

در پانصد متری جنوب غرب سلطانیه، بنای آرامگاهی وجود دارد که در گویش محلی …

گنبد سلطانیه

گنبد سلطانیه...

گنبد سلطانیه در عهد ایلخانی به دستور سلطان محمد خدابنده، هشتمین پادشاه …

شهرستان سلطانیه

سلطانیه...

سلطانیه یکی از شهرستانهای استان زنجان است و مرکز آن نیز شهری به همین …