ملارد
ورامین

ورامین...

وجه تسمیه و واژه شناسی: کلمه رام و رامن از واژه های پهلوی است …

مسجد جامع ورامین

مسجد جامع ورامین...

شهر ورامین مرکز شهرستان ورامین در چهل کیلومتری تهران است. …

قرچک

قرچک...

شهرستان قرچک یکی از شهرستان‌های استان تهران است. این …

قدس

قدس...

شهرستان قدس یکی از شهرستانهای استان تهران است و در غرب شهر…

فیروز کوه

فیروزکوه...

شهرستان فیروزکوه به دلیل شرایط توپو گرافی و آب و هوایی یکی از…

تنگه واشی

تنگه واشی...

تنگه واشی در استان تهران واقع است. تنگه واشی یا تنگه ساواشی مکانی …

پیشوا

پیشوا...

شهرستان پیشوا یکی از شهرستان‌های استان تهران است. که در ۴۵ …

پردیس

پردیس...

شهر پردیس یکی از شهرستان های استان تهران است. این شهرستان …